Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 34941

VĂN BẢN VĂN BẢN

 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho năm học 2021 - 2022
 Thời gian tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về CCHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng GDĐT TP. Mỹ Tho
 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho năm học 2021 - 2022
 Thông báo V/v Tiếp nhận viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho năm học 2021-2022

Liên kết Liên kết