Chào m?ng b?n d?n v?i Website Phòng GD&ÐT Tp.M? Tho
 
Ngày 30 tháng 3 năm 2017
 
                Trang chủ
 
Tin tức
Phòng GD&ĐT
Thông tin trường
Thanh tra
Thí vụ
Đoàn thể
Văn bản
Thủ tục hành chính
Thi đua khen thưởng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Lịch công tác
PCGD-CMC-HTCĐ
Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ
Dân vận chính quyền
Website các trường
Giáo dục Pháp luật
Trường học thân thiện - Học sinh tích cực
 
 
Văn
Sinh
Sử
Tin học
Địa
TD+QP-AN
GDCD
Công Nghệ
Anh
HĐGDNGLL
Pháp
TV-TB
Toán
YTHĐ
Âm Nhạc
Hóa
Mỹ Thuật
HĐGD Nghề PT và HĐGDHN
Đoàn đội
 
 
      Thư Viện Ảnh
                   
::.   Lượt truy cập

 
 
Liên kết Website

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lịch công tác
 
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (14/03/2013)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (21/02/2013)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (24/01/2013)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (14/01/2013)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (27/09/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (03/10/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (18/09/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (13/09/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (30/08/2012)
Lịch công tác Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (09/08/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (02/08/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (25/07/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (17/07/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (03/07/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (11/07/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (26/06/2012)
lich công tác Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (20/06/2012)
Lịch công tác Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (12/06/2012)
Lịch công tác Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (31/05/2012)
Lịch công tác Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  (16/05/2012)
Lịch công tác Trưởng phòng giáo dục TP Mỹ Tho
  (09/05/2012)
Lịch công tác Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  (18/04/2012)
Lịch công tác Trưởng Phòng Giáo dục Mỹ Tho
  (09/04/2012)
Lịch công tác trưởng phòng giáo dục Mỹ Tho
  (04/04/2012)
Lịch công tác Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo TP Mỹ Tho
  (27/03/2012)
Lịch công tác tuần Trường phòng Giáo dục Đào tạo TP Mỹ Tho
  (15/03/2012)
Lich công tác trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo
  (06/03/2012)
Lich công tác trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Mỹ Tho
  (28/02/2012)
Lich công tác Trưởng phòng
  (20/02/2012)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (06/02/2012)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (13/02/2012)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (31/01/2012)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (17/01/2012)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (09/01/2012)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (03/01/2012)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (26/12/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (21/12/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (12/12/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (30/11/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (22/11/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (14/11/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (09/11/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (25/10/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (18/10/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (11/10/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (03/10/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (27/09/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (21/09/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (25/08/2011)
Lich công tác Trưởng PGD ĐT thành phố Mỹ Tho
  (30/08/2011)
lich công tác Trưởng PGD ĐT TP Mỹ Tho từ 25/7/2011đến 30/7/2011
  (25/07/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD ĐT TP MT từ 01/8/2011đến 06/8/2011
  (02/08/2011)
lich công tác Trưởng PGD ĐT TP Mỹ Tho từ 18/7/2011đến 23/7/2011
  (18/07/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD ĐT TP MT từ 04/7/2011đến 09/7/2011
  (04/07/2011)
lich công tác Trưởng PGD ĐT TP Mỹ Tho từ 11/7/2011 đến 16/7/2011
  (11/07/2011)
lich công tác Trưởng PGD ĐT TP Mỹ Tho từ 20/6/2011đến 25/6/2011
  (21/06/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD ĐT TP MT từ 23/5/2011đến 28/5/2011
  (24/05/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD ĐT TP MT từ 09/5/2011 đến 14/5/2011
  (16/05/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD ĐT TP MT từ 16/5/2011 đến 21/5/2011
  (16/05/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD ĐT TP MT từ 04/5/2011 đến 07/5/2011
  (06/05/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD ĐT TP MT từ 18/4/2011 đến 29/4/2011
  (26/04/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD&ĐT TP Mỹ Tho từ 21/3/2011 đến 26/3/2011
  (23/03/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD&ĐT TP Mỹ Tho từ 14/3/2011 đến 20/3/2011
  (14/03/2011)
Lịch công tác Trưởng PGD&ĐT TP Mỹ Tho từ 07/3/2011 đến 12/3/2011
  (08/03/2011)
lịch công tác trưởng phòng tuần 4 tháng 2 năm 2011
  (21/02/2011)
Lịch công tác trưởng phòng tuần 3 tháng 02 năm 2011
  (14/02/2011)
Lịch công tác trưởng phòng tuần 3 tháng 01 năm 2011
  (17/01/2011)
lich cong tac truong phong tuan 2 thang 01 nam 2011
  (13/01/2011)
Lịch công tác tuần 1 tháng 01 năm 2011
  (08/01/2011)
lich công tác tuần 4 tháng 12 năm 2010
  (21/12/2010)
Lịch công tác tuần 3 tháng 12 năm 2010
  (14/12/2010)
lịch công tác tuần 2 tháng 12 năm 2010
  (07/12/2010)
Lịch công tác tuần 4 tháng 11 năm 2010
  (29/11/2010)
Lịch công tác tuần 1 tháng 12 năm 2010
  (29/11/2010)
lich cong tac tuan1 thang 3 nawm 2010
  (05/03/2010)
lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2010
  (09/03/2010)
kế hoạch tuần 4 tháng 2 năm 2010
  (24/02/2010)
Lịch công tác Tuần từ 25/01 đến 06/02 năm 2010
  (02/02/2010)
Kế hoạch họat động tháng 11/2009
  (13/11/2009)
Lịch công tác tháng 9 năm 2009
  (22/09/2009)
Lịch công tác tuần lễ từ 14/9 đến 19/9 năm 2009
  (12/09/2009)
Lịch công tác tháng 8 năm học 2009 - 2010
  (18/08/2009)
Lịch công tác Tuần lễ từ 27/07/2009 đến 01/08/2009
  (12/08/2009)
Lịch công tác Tuần lễ từ 03/08/2009 đến 08/08/2009
  (12/08/2009)
Lịch công tác tháng 8 năm 2009
  (12/08/2009)
Lịch công tác tuần lễ từ 6/07/2009 đến 11/07/2009 (Chuẩn bị nhân sự cho năm học 2009-2010)
  (15/07/2009)
Lịch công tác tuần lễ từ 29/06/2009 đến 03/07/2009
  (01/07/2009)
Lịch công tác Tuần lễ từ 22/06/2009 đến 26/06/2009
  (24/06/2009)
Lịch công tác tuần lễ từ 15/6/2009 đến 20/6/2009
  (16/06/2009)
Lịch công tác Tuần lễ từ 25/05/2009 đến 30/05/2009
  (26/05/2009)
Lịch công tác từ Tuần lễ từ 18/5/2009 đến 23/5/2009
  (23/05/2009)
Lịch công tác tuần lễ từ 13/04/2009 đến 17/04/2009 (Kiểm tra tiến độ tham gia Cuộc thi “Sáng tạo trong Thanh Thiếu niên- Nhi đồng “)
  (16/04/2009)
Lịch công tác tuần lễ từ 30/03/2009 đến 03/04/2009
  (05/04/2009)
Lịch công tác tuần lễ từ 23/03/2009 đến 27/03/2009
  (30/03/2009)
Lịch công tác Phòng Giáo dục từ 19/01/2009 đến 25/01/2009
  (16/01/2009)
Lịch công tác ngành từ ngày 05/01/2009 đến 11/01/2009
  (07/01/2009)
Lịch công tác tuần lễ từ 15/12 đến 20 /12/2008
  (16/12/2008)
Lịch công tác tuần lễ từ 22/12 đến 27/12/2008
  (23/12/2008)
Lịch công tác tuần lễ từ 08/12 đến 12 /12/2008
  (10/12/2008)
Lịch công tác ngành tuần lễ từ 10/11 đến 14 /11/2008
  (14/11/2008)
Lịch công tác tuần từ 3/11 đến /11/2008
  (04/11/2008)
Lịch công tác tuần lễ từ 27/10 đến 01/11/2008
  (29/10/2008)
Lịch công tác tuần lễ từ 20/10 đến 25/10/2008
  (23/10/2008)
Lịch công tác Ngành tuần lễ từ 13/10 đến 17/10/2008
  (13/10/2008)
Lịch công tác tuần lễ từ 6/10 đến 10/10/2008
  (07/10/2008)
Lịch công tác tuần từ 29/9 đến 04/10/2008
  (01/10/2008)
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2008
  (04/09/2008)
.
 
 
 
THÔNG BÁO
 
 
(25/01/2017)
 
 
(12/01/2017)
 
 
(30/12/2016)
 
 
(09/12/2016)
 
 
(30/11/2016)
 
 
(24/11/2016)
Xem thêm ...
THƯ MỜI
Xem thêm ...
TÀI NGUYÊN
 
 
 
 
 
 
 
 
  Xem thêm ...
 
  Đề thi tham khảo
-  
-  
-  
-  
-  
-  
  Xem thêm ...
  Quảng cáo

 
 
 
 

Trang chủ Danh sách Email Webmail
© 2007 Bản quyền thuộc về Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tp.Mỹ Tho 
Giấy phép số 187/GP-BC do Cục Báo Chí Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp ngày 14/05/2007
Thiết kế bởi Trung Tâm Tin Học Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Tiền Giang